วิธีทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

วิธีทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ คือ

1. การสกัดเย็นแบบหมัก คือ การน้ำเนื้อมะพร้าวมาทำการคั้นเอาน้ำกะทิออกมา แล้วนำน้ำกะทิมาหมักทิ้งไว้ 6-8 ชั่วโมง ทำการกรองเอาส่วนที่เป็นน้ำมันออกมาก นำไปผ่านความร้อนเพื่อระเหยเอาส่วนที่เป็นน้ำออกจากน้ำมัน ก็จะได้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์พร้อมใช้และสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 1 ปี

2. การสกัดเย็นแบบง่าย คือ การนำแบบที่ง่ายและรวดเร็ว เริ่มจากการนำน้ำกะทิใส่ถุงมัดนำไปแช่เย็นทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง น้ำกะทิจะเกิดการแยกออกเป็น 2 ชั้น ให้นำน้ำส่วนบนแยกออกมาใส่ถุงและนำไปแช่ช่องแช่แข็งนาน 36 ชั่วโมง เมื่อครบ 36 ชั่วโมงให้นำออกมาไว้ที่อุณหภูมิห้องจนน้ำแข็งละลาย น้ำแข็งที่ละลายออกมาจะแยกออกเป็น 3 ชั้น ชั้นบนสุดจะมีลักษณะเป็นเนื้อครีม ชั้นกลางคือชั้นของน้ำมันมะพร้าว ส่วนชั้นล่างคือน้ำเปรี้ยว ให้ทำการตักชั้นครีมออกก่อนและตักชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมา เราก็จะได้น้ำมันมะพร้าวพร้อมใช้แล้ว น้ำมันมะพร้าวที่สกัดด้วยวิธีนี้จะเก็บได้ประมาณ 1 ปีครึ่ง

3. การสกัดเย็นภายใต้สภาวะสูญญากาศ คือ การสกัดน้ำมันมะพร้าวโดยการกลั่นน้ำมันออกจากน้ำในสภาวะสูญญากาศ วิธีการสกัดเย็นแบบนี้นิยมใช้ในการผลิตน้ำมันมะพร้าวในอุตสาหกรรม เนื่องจากสกัดได้ในปริมาณที่มาก และน้ำมันมะพร้าวที่ได้มีคุณภาพดี มีสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการเหมือนกับน้ำมะพร้าวจากลูกมะพร้าวที่ไม่ผ่านความร้อน แต่สามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 1 ปีถึง 1 ปีครึ่ง

4. การสกัดเย็นแบบเหวี่ยง คือ การน้ำกะทิมาใส่ในเครื่องเหวี่ยงเพื่อทำการเหวี่ยง ด้วยความหนาแน่นของน้ำ ตะกอนและน้ำมันที่อยู่กะทิจะทำให้เมื่อเหวี่ยงด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอแล้ว จะทำให้น้ำมันแยกตัวออกมาจากน้ำกะทิ และทำการแยกน้ำมันออกมาก็จะได้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์แล้ว น้ำมันมะพร้าวแบบเหวี่ยงจะเก็บไว้ได้นานประมาณ 1 ปี
การนำมะพร้าวมาผลิตน้ำมันมะพร้าวควรใช้ผลมะพร้าวที่แก่จัดในการนำมาสกัด เพราะมะพร้าวที่แก่จัดจะมีปริมาณน้ำมันมากและน้ำมันที่ได้ก็จะมีคุณภาพที่ดีกว่าการนำมะพร้าวที่ไม่แก่จัดมาทำการผลิต